Skip to main content

Miljø

Hos Fjerritslev Tryk prioriterer vi miljøet og kvaliteten af de grafiske produkter og leverede service- og tjenesteydelser.

Vi vil altid have vore kunders ønsker og behov i centrum for levering af service- og tjeneste-ydelser til vore kunder.

Vores medarbejdere er højt kvalificerede og har evnerne til at udføre deres opgaver på den bedste måde med hensyn til kvaliteten af arbejdet og de miljøpåvirkninger, der kan blive skabt af deres aktiviteter.

Vi samarbejder med de myndigheder og andre interessenter om miljøspørgsmål for at sikre, at vi til stadighed beskytter miljøet, forebygger forurening, overholder gældende lovgivning samt er på forkant i branchen og samfundet generelt.

Vi forbedrer vores kvalitetsstyringssystem og opnår miljøforbedringer ved hele tiden ved at indlede kvalitets- og miljøforbedrende tiltag med opstilling af mål og handlingsplaner med efterfølgende evaluering med hensyntagen til kvaliteten af vore ydelser og virksomhedernes økonomiske situation.

Vi inddrager alle medarbejdere i kvalitets- og miljøarbejdet, så alle bidrager til de igangsatte kvalitets- og miljøforbedrende tiltag, så vi sikrer, at medarbejdere i alle funktioner kontinuerligt overholder denne kvalitets- og miljøpolitik.