Fjerritslev Tryk er en udløber af Fjerritslev Avis, hvis historie går tilbage til 1899. Lene Eigenbroths farfar Jens Damsgaard overtog sammen med en kompagnon avisen i 1918. Nye kontorlokaler med trykkeri blev indrettet og den spæde start for ”et dagblad” blev skabt.

Tingene tog for alvor fart i begyndelsen af 1940’er, hvor Einar Damsgaard (søn af Jens Damsgaard og far til Lene Eigenbroth) blev ansvarshavende redaktør.

Fjerritslev Avis hejste flaget som Han Herreds lokale dagblad. Avisen udviklede sig teknisk med egen offset maskine, hvilket betød en billigere satsfremstilling, der i starten af 1960’erne gav mod på at fremstille den daglige avis i egentlig offset-tryk med egen offset-rotation og en elektronisk skriveenhed. Maskinparken blev løbende udvidet og i 1972 købtes en ny og væsentlig større rotations-presse. Løgstør Avis blev købt til i 1976 og det næste skridt i den videre tekniske udvikling kom, da Fjerritslev Avis og Løgstør Avis sagde farvel til den fotosats, som med offset-tryk havde afløst sættemaskinen, og nu gik over til at bruge laserprinter til satsfremstilling.

I 1992 blev rotationspressen udvidet med ”et fire-farve tårn”, der betød en væsentlig kvalitets- og produktivitetsforøgelse. Ny produktionshal blev bygget og der blev samtidigt købt scannere, så Fjerritslev Tryk selv kunne fremstille farve-separationer til farvetrykket.

I 1994/95 afløste daværende redaktionschef Jens Damsgaard (3. generation i redaktionen) sin far som ansvarshavende chefredaktør med Peter Eigenbroth som fortsat trykkerichef og teknisk chef.

I 1998 blev trykkeriet skilt ud i et selvstændigt selskab, mens avisaktiviteterne blev solgt fra og blev en del af Nordjyske Stiftstidende.

Fjerritslev Tryk blev fortsat drevet som et familieaktieselskab nu med ledelse af Lene og Peter Eigenbroth.

Martin Eigenbroth, søn af Lene og Peter Eigenbroth og 4. generation er uddannet grafiker, har læst grafisk teknik, økonomi og ledelse på Den Grafiske Højskole (i dag Mediehøjskolen) i København. Martin Eigenbroth har desuden stor ledelseserfaring fra frivillige hverv, hvor han i mange år har lavet ledelseskurser i Det Danske Spejderkorps.

Martin Eigenbroth overtog 1. juli 2014 virksomheden fra sine forældre. Både Lene og Peter Eigenbroth er stadig aktive i virksomheden.