Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Fjerritslev Tryk A/S behandler dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for
behandlingen af dine personoplysninger er:
Fjerritslev Tryk A/S
CVR-nummer: 20975393
Østergade 35
DK-9690 Fjerritslev

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende
formål:
a) Ved brug af vores hjemmeside:

a. Behandling af dine anmodninger:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig
med henblik på dialog om kommende ydelser
mellem dig som kunde og Fjerritslev Tryk A/S som
leverandør
1. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige
personoplysninger, som f.eks. navn, adresse,
e-mail og telefonnummer.
2. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
3. Slettefrist: senest 3 måneder efter afsluttet anmodning.

b. Markedsføring:
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på
baggrund af dine interesse- og fokusområder
samt sende dig relevant markedsføring i form af
bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger
sammenkøres med cookie-data som beskrevet
nærmere i vores cookiepolitik.
1. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige
personoplysninger, som f.eks. navn, adresse,
e-mail, telefonnummer og cookie-data
2. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
3. Slettefrist: 1 år efter sidste kontakt til registrerede.

c. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
Personoplysninger indsamles ved din brug af
vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi
til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere
herom i vores cookiepolitik.
1. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data,
online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der
i tillæg almindelige personoplysninger, som f.
eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
2. Behandlingsgrundlag: Samtykke
3. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling

d. Hjemmesidestatistik:
Personoplysninger anvendes til at udarbejde
statistikker for brugen af vores hjemmeside og
tilknyttede ydelser.
1. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data,
online brugeradfærd.
2. Behandlingsgrundlag: Samtykke
3. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling
b) Ved brug af Fjerritslev Tryk som leverandør:

a. Levering og betaling af vores ydelse:

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse
med levering af vores produkter og ydelser.
Dette sker som eksempel når du bestiller en
grafisk produktion hos Fjerritslev Tryk eller når
der udarbejdes tilbud du har anmodet om, når
der laves samarbejdsaftale mellem dig som
kunde og Fjerritslev Tryk som leverandør.
Ved opgaveløsning har medarbejdere hos Fjerritslev Tryk tavshedspligt over for den enkelte kundes personoplysninger, så disse ikke videregives
til tredjepart.
1. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige
personoplysninger, som f.eks. navn, adresse,
e-mail, betalings-oplysninger
2. Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt og
lovkrav ifm. f.eks. bogføring
3. Slettefrist: 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 01-07-2xxx til 30-06-2xxx)
b. Kreditvurdering: Inden vi yder kredit til dig i
forbindelse med køb af ydelser, kan det tjekkes,
om du er registreret som dårlig betaler i RKI-registret. I tilfælde af, at du er er registreret som
dårlig betaler, kan der ikke ydes kredit, og betaling skal i sådanne tilfælde ske efter nærmere
aftale.
1. Hvilke oplysninger anvender vi: CVR-nummer,
oplysning om eventuel registrering som dårlig
betaler
2. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse
3. Slettefrist: Straks efter vurdering/validering.
c. Kundekartoteker: For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice
oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os et overblik over
din historik som kunde hos os, og det vil gøre
os bedre i stand til at betjene dig.
1. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige
personoplysninger, som f.eks. navn, adresse,
e-mail, telefonnummer og sagshistorik.
2. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.
3. Slettefrist: 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 01-07-2xxx til 30-06-
2xxx).
d. Påmindelser og opfølgning: For at give dig en
god kundeoplevelse og holde dig opdateret behandler vi dine personoplysninger ifm. udsendelse af dokumentation for leverede ydelser,
opfølgning på aftaler og opgaveafslutning.
1. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige
personoplysninger, som f.eks. navn, adresse,
e-mail, telefonnummer og opgavehistorik.
2. Behandlingsgrundlag: Samtykke
3. Slettefrist: 1 år efter sidste kontakt til registrerede.
3. KILDER
Når vi indsamler information fra andre kilder end
dig, vil denne kilde/disse kilder være:
a) Offentlige registre: CVR-registret, hvor formålet er
entydig identifikation samt opfyldelse af aftaler.
b) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan
foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med
indgåelse af en aftale om leverancer af ydelser til
dig som kunde.
Den indsamlede information om dig hidrører fra:
a) EU/EØS

4. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende
kategorier af modtagere:
a) Samarbejdspartnere som assisterer vores virksomhed:
– Ekstern bogholderi: Navn på underleverandør og
evt. CVR nr.
– Revisionsfirma: Navn og evt. CVR nr.
– Andre underleverandører
b) Offentlige myndigheder – mod forlangende

5. OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Hvis der i
særlige tilfælde sker overførsler til lande uden for
EU/EØS, oplyses der om dette i forbindelse med
den specifikke behandling.

6. PLIGTMÆSSIG INFORMATION
De oplysninger, som vi indsamler til persondatabehandling, vil i nogle tilfælde være obligatoriske,
det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig,
levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete
persondatabehandling vil vi oplyse dig om, hvilke
oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke
de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den
ønskede behandling eller ydelse.

7. DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse
eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte
dig behandling af dine personoplysninger til brug
for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er
baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af
behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse
af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger,
som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at
kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til info@fjerritslev-tryk.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til
disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du
f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.